Panel Użytkownika
Zdobywaj klientów Optymalizuj zamówienia

idea projektu

Koncepcja e-usługi zakłada budowę narzędzia, które wesprze przygotowanie i realizację postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Wizja świadczenia e-usługi zakłada, iż będzie ona skierowana zarówno do zamawiających, jak i dostawców, którzy będą mogli składać oferty za jej pośrednictwem w odpowiedzi na ogłoszenia o zamówieniach publicznych.

E-usługa będzie świadczona na serwisie internetowym dostępnym poprzez przeglądarkę www.

więcej

funkcjonalności

Zasadniczą i innowacyjną funkcjonalnością serwisu będzie rekomentowanie wyboru optymalnego trybu rekomendowanie wyboru optymalnego trybu dla postępowania o udzielenie zamówienia oraz kryteriów oceny ofert.

Poprzez inteligentny kreator e-usługa będzie prosiła tylko o niezbędne dane do przygotowania kompletnej dokumentacji (w tym ogłoszenia o postępowaniu) wyko-rzys- tując raz wprowadzone dane (zarówno te z poprzednich postępowań, jak i te z profilu) i automatycznie uzupełniając szablony, których ręczne tworzenie zajmuje dni, a czasem i tygodnie. więcej